ניהול סיכונים

המציאות הכלכלית המורכבת שבה אנו חיים היום והמהירות בה המציאות הזו משתנה חושפת כל עסק, גדול כקטן, למגוון סיכונים.
דוגמאות:
יבואנים חשופים לשינויים בשערי המטבע, לשינויים בכלכלות שווקי היבוא ולשינויים בעקומות ההיצע.
יצואנים חשופים לשינויים בשערי המטבע, לשינויים בכלכלות שווקי היצוא ולשינויים בעקומות הביקוש.
נוטלי אשראי חשופים לשינויים בריבית ובשערי המטבע.
שינויים רגולטוריים עלולים לרסק עסק. ראו מה קרה לריווחיות של חברות הסלולאר בעיקבות הרפורמה של כחלון.
דרישות חוקיות חדשות, דוגמת שמירה על איכות הסביבה, עלולות להטיל על העסק עול כלכלי כבד.
גניבות, מעילות והונאות. הן פנימיות והן חיצוניות לעסק.
למשרד ניסיון עשיר בייעוץ ונהול סיכונים בתחומי האשראי, החשיפה לשינויים בשערי החליפין של המט"ח, חשיפה לחובות רעים, סיכונים למעילות פנימיות, הונאות ובקרות פנים ארגוניות.

"מחיר הוא מה שאתה משלם ערך הוא מה שאתה מקבל.״ וורן באפט

מבין לקוחותנו