מיסוי בינלאומי

בעקבות הגלובליזציה, במטרה להעמיק את גביית המיסים ובעקבות התכנית הכלכלית להבראת ישראל, שונתה שיטת המיסוי בישראל משיטת מיסוי טריטוריאלית לשיטת מיסוי פרסונאלית. שיטת המיסוי הפרסונאלית קובעת כי תושב ישראל חייב במס בגין הכנסותיו שהופקו או נצמחו בישראל ומחוץ לישראל. לעומת זאת, תושב חוץ חייב במס בישראל רק על הכנסותיו שהופקו או נצמחו בישראל.

משרדנו מעניק ייעוץ בנושא מיסוי בינלאומי במסגרת פקודת המס ובמסגרת אמנות מס עליהן חתומה המדינה מול מדינות ברחבי העולם, החל משלב קביעת מעמד התושבות וגומר בצורת ההתאגדות המומלצת ומיקומה על פני הגלובוס. 

"מחיר הוא מה שאתה משלם ערך הוא מה שאתה מקבל.״ וורן באפט

מבין לקוחותנו