מיזוגים ורכישות של חברות

בשנים האחרונות הליכי המיזוג והרכישה, במקביל גם פיצולים נעשים נפוצים יותר ויותר.
השינויים המהירים בטכנולוגיה ובמשק דורשים התאמות מבניות ועסקיות בתדירות הולכת וגוברת.
מאפיין עיקרי ראשון הוא בשאלה, האם החברה הנרכשת מפסיקה להתקיים לאחר הרכישה, או שמא היא ממשיכה
להתקיים ורק הבעלות בה שונתה.
האפשרות הראשונה מאפיינת עסקאות מסוג מיזוג והאפשרות השנייה מאפיינת עסקאות מסוג הצעת רכש ורכישה מרוכזת.
מאפיין עיקרי שני, המבדיל בין סוגי עסקאות שונים, סובב סביב השאלה האם העסקה מתבצעת בידי החברה הנרכשת עצמה (באמצעות נושאי המשרה והדירקטורים בה) או שלחלופין ה"מוכר" בעסקה הוא בעלי המניות של החברה הנרכשת.
באפשרות הראשונה מתאפיין המיזוג ובאפשרות השנייה מתאפיינות הצעת הרכש והרכישה המרוכזת.
מעבר להליך החוזי בין הצדדים למהלך העסקי, נדרש להכין עבור רשויות המס ניתוח של העסקה על מנת לשקף את מהות הכלכלית האמיתית של העסקה ולהימנע מחיובי מס מיותרים.
משרדנו ליווה וביצע הערכות שווי לצורך ביצוע עסקאות כאמור לעיל, שעמדו במבחן בתי משפט ובהשגות שהוגשו על ידי שלטונות המס. בכל הליך כזה ראוי לקבל הערכה נכונה של שווי החברות על מנת להימנע מתשלומי מס כבדים.

"אין דבר שהוא יותר חסר תועלת מאשר לבצע ביעילות משהו שאין בו צורך״ פיטר פרדיננד דרוקר

מבין לקוחותנו