ייעוץ לפני זמון לרשות המיסים

אסור להמעיט בחשיבות ההצגה הנכונה והמלאה של עמדת הנישום מול רשויות המס, במיוחד בכל הקשור בהגשת השגה על עמדת הרשויות או בלשון המקצועית "שומה לפי מיטב שפיטה".

הערכאות המשפטיות שמות דגש רב על כך שהנישום-את/ה אם זה לא היה ברור 🙂
חייבים להציג את כל הטענות ואת כל המסמכים הרלבנטיים ולולא כן לא תורשו לעשות זאת מאוחר יותר בשלב הערעור לבית המשפט.

בית המשפט העליון כבר קבע כי: "על נישום לכלול בהשגתו את כל טענותיו מבלי להותיר סרח עודף ולהביאו רק בשלב הערעור ואין זה מתפקידה של ערכאת הערעור לאפשר למבקש לערוך "מקצה שיפורים".

משתמע מכך שאם תיגשו לדיונים מול רשויות המס עם מייצג, רואה חשבון, יועץ מס או עורך דין, שאינם בקיאים מספיק בדיני המס והם לא יציגו כראוי את כל הטיעונים האפשריים, לא תוכלו לתקן את המעוות ואת הנזק בשלב הבא ויתכן שתשתלמו מיסים מיותרים!

אנחנו עושים זאת כבר שנים רבות בהצלחה. זו המומחיות שלנו. 
תנו לנו לגשת עבורכם לדיונים אלו.

"מחיר הוא מה שאתה משלם ערך הוא מה שאתה מקבל.״ וורן באפט

מבין לקוחותנו