הצהרת הון

הצהרת הון היא אחת הדרכים הפשוטות והיעילות של רשות המיסים להילחם בהעלמות מס.
כל נישום מגיש לרשויות המס הצהרת הון מידי מספר שנים.
במידה ונמצא כי יש גידול בהון אשר אינו ניתן להסבר על פי ההכנסות המוצהרות בדוחות המס
השנתיים של הנישום, חזקה חלוטה היא שהפרשי ההון האלו הינם "הכנסה חייבת".
לאור זאת, אין להפחית מהחשיבות של הצגה נכונה ומדויקת של הצהרת ההון וביצוע
השוואת הון מול הצהרת ההון הקודמת, טרם הגשתה לרשויות המס.

"לוקח 20 שנה לבנות מוניטין ו-5 דקות להרוס אותו״  וורן באפט

מבין לקוחותנו