הערכת שווי חברה

במקרים רבים נדרשת הערכת שווי לעסק או לחברה על ידי רואה חשבון:
הערכת שווי לקראת רכישה/מכירה של עסק או חלק ממנו.
הערכה לקראת עסקאות מיזוג.
הערכה לפני הכנסת שותף חדש / משקיע.
סכסוכים בין בעלי מניות.
הערכה לצורך העמדת העסק כערבות לפעילות אחרת.
למשרדנו ניסיון רב בביצוע הערכות שווי.
אנו נכללים במאגר העדים המומחים של בתי המשפט בישראל
וממונים לערוך חוות דעת מומחה מטעם בתי המשפט, הכוללות במקרים רבים גם הערכות שווי לעסקים ולחברות.

"אי אפשר להצליח בהשקעות, אם לא נוטלים סיכונים.״ ג׳ון טמפלטון

מבין לקוחותנו