חשבונאות וביקורות

המשרד מבקר ועורך דוחות כספיים של מאות חברות עמותות ועוסקים. 
השרות כולל מאזנים, דוחות רווח והפסד, דוחות על השינויים בהון, דוחות על תזרימי המזומנים,
דוחות התאמה לצורכי מס הכנסה וכל הדוחות הנלווים הנדרשים
לצורך הגשת הדוחות הכספיים בהתאם לסוג העסק.
למשרד ניסיון מצטבר של כ-30 שנות פעילות.

שירותי חשבונאות וביקורות בסופרין, בכר ושות׳

"מחיר הוא מה שאתה משלם ערך הוא מה שאתה מקבל.״ וורן באפט

מבין לקוחותנו