הקמת חברה

כחלק מליווי העסק אנו מסייעים ליזמים חדשים, לרוב ללא תשלום נוסף, בהכנת המסמכים המשפטיים לפתיחת החברה.
הליווי כולל לרוב ייעוץ בדבר הדרך האופטימאלית עבור העסק החדש להתאגד ולהתנהל (חברה, שותפות, עוסק מורשה, עוסק פטור, עמותה, אגודה וכו').
הליווי כולל עריכת הסכמי מייסדים והסדרת הבעלות והשליטה בחברה, עריכת הסכמי השקעה, העמדת הלוואות בעלים לחברה ועוד.
אנו עומדים על המשמר, ומנחים את העסק החדש כיצד ימנעו מ"מלכודות מס" ומן הסכנות האורבות להם בתחום דיני התאגידים, כגון הרמת מסך, אחריות דירקטורים, סגירת חברה וכו'.

"אין דבר שהוא יותר חסר תועלת מאשר לבצע ביעילות משהו שאין בו צורך״ פיטר פרדיננד דרוקר

מבין לקוחותנו