תוכנית עיסקית

הקמת עסק חדש או שינוי בקו העיסקי של עסק קיים אינם עניין של מה בכך.
יזם משקיע את כל הונו זמנו ומרצו בכך. הסכון הכרוך בפעולה זו הוא עצום.
חלק גדול מהעסקים החדשים אינם שורדים את שנות הפעילות הראשונה והשנייה שלהם.
על מנת לצמצם את הסכון ולהקטין את חוסר הוודאות הכרוך בהקמת עסק חדש מומלץ לבנות לו תוכנית עיסקית טרם הקמתו.
במסגרת השירותים שמספק המשרד, אנו עוסקים בבניית תכניות עסקיות.
בתוכנית העסקית מוצג תיאור מפורט של הרעיון העסקי (המיזם), מחקר השוק, מכשולים שעלולים להופיע בעת ההקמה והתפעול, תאור המתחרים, יתרונות וחסרונות של העסק לעומת מתחריו, תחזית לרווח והפסד, תחזית לתזרימי המזומנים, פיתוח מודל עסקי, גיבוש אסטרטגיה ותקציב שיווקי ובסופו של דבר בחינה כוללת של כדאיותו.
מכיון שבעולם הדינמי של ימינו גם עסקים קיימים זקוקים לרענון ייזום ופיתוח באופן מתמיד ועל מנת שלא להתחיל מהלך, מבלי לדעת לאן הוא יוביל, אנו דואגים לתכנן ולהגדיר את המטרות והדרכים להשיגן עוד לפני שלב הביצוע.

"מחיר הוא מה שאתה משלם ערך הוא מה שאתה מקבל.״ וורן באפט

מבין לקוחותנו